глобалізація

Урбанізація і глобалізація в умовах сучасних викликів

Сучасні глобалізаційні процеси супроводжуються ростом населення, зокрема від другої половини ХХ ст. кількість мешканців планети збільшується приблизно на 1 млрд кожні 12-14 років. Водночас, як наголошує дослідник Дж. Стайнбрунер, 97%…

Європейські практики мультикультуралізму

В умовах глобалізації, посиленні потоків капіталу, інформації та людських ресурсів необхідно знайти шляхи і способи співпраці різних культур і цивілізацій. Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми низка політиків і дослідників…

Споживання цифрових послуг – це ознака бідності

У березні 2019 року Неллі Боулз опублікувала у “New York Times” статтю “Особисті контакти сьогодні є предметом розкоші”, де стверджує, що споживання цифрових послуг – це ознака бідності. На думку…

Глобальний Давос-2019

Щорічний Світовий економічний форум (СЕФ) у Давосі об’єднує світових лідерів для формування глобальних, регіональних та галузевих програм. Упродовж чотирьох десятиліть місія СЕФ – “поліпшення стану світу” – супроводжувалася благими намірами, які,…

Міграція: камінь спотикання

У матеріалі “Неочікуваний спосіб, за допомогою якого Україна може справити враження на ЄС і вирішити свої проблеми міграції” А. Новак та А. Умланд пропонують Верховній Раді прийняти закон про залучення…

За що насправді палав Париж?

Листопадові протести “жовтих жилетів”у Франції, особливо сцени насильства у Парижі,неприємно вразили багатьох людей. Не дивно, що світова громадськість хотіла б знати, що відбулося чи відбувається насправді. Однак мас-медіа різних країн,…

Глобалізаційний сценарій культурної полігамії світу

Глобалізація як загальна тенденція світових процесів, як маніпулятивна технологія сучасності перетворилася у зброю постмодернізму. Але потрібно розрізняти глобалізацію як стирання “кордонів національного” та глобалізм як загальну теорію “третьої хвилі”. Глобалізація…

Економічний розвиток України – фундамент підвищення стандартів та ціннісних орієнтирів суспільства

Т.П.Паламарчук, кандидат наук з державного управління доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ Сьогодні в умовах економічної кризи, коли стан фінансової та соціальної безпеки населення погіршується, особливо гостро постає проблема…

Майбутнє світу: курс на ізоляціонізм?

Наприкінці січня завершилось 48-ме щорічне зібрання сильних світу цього у Давосі. Учасники Всесвітнього економічного мали узгодити річний курс розвитку глобалізованого світу, зокрема взаємопов’язаних країн (Німеччини, Франції, Італії тощо), та держав…

Глобалізація: інтеграція чи диференціація?

Сьогодні, з огляду на стрімкий розвиток економічних систем, невпинно посилюються світові інтеграційні процеси, все більше країн входять у вир глобальних трансформацій та стають відкритими для міжнародної співпраці. Не стоїть осторонь…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ